Cykla överallt

cykel mot väggDet finns många som påstår att det är omöjligt att cykla och ta sig framåt på ett mer miljövänligt sätt på grund av brist på cykelvägar och cykelvänliga fordon. Detta börjar dock ändras och i dem flesta städer ingår det i kommunpolitiken att utveckla cykelvägarna och hitta nya lösningar för att kunna smidigare ta cykeln överallt. Det är inte bara cykeln som är ett miljövänligt fordon, exempelvis så klassas tåg och flyg som ett mer miljövänligt alternativ. Dock är cykeln bättre ur fler synpunkter och vinner i hästlängder i att vara det bästa alternativet.

Kombinerade fordon

Med cykel så blir man lätt begränsad. Det kan innebära att man inte kan ta cykeln till varje plats som man skall färdas till. Politikerna i Stockholm har dock förstått problematiken och har lagt som förslag att det måste finnas utrymme på varje t-bana för att kunna ställa cykeln. Detta kommer då att öppna upp för ännu mer miljövänligt resande. När man kombinerar två fordon med varandra, i detta fall en cykel med ett tåg så får man ut det mesta av de bästa alternativen. Om man istället transporterar cykeln på bilen som är ett sämre alternativ så får man fortfarande möjligheten att kunna ta cykeln när det passar bättre och när det tillåter.

Ta med cykeln på semestern

Att ta en cykelsemester innebär inte att man måste åka en kort vända, man kan som tidigare nämnt kombinera två fordon med varandra och välja att cykla när man har ankommit till semesterplatsen. Man väljer då att med sin cykel ta sig runt och upptäcka istället för att ta bilen överallt, välj cykel efter aktivitet och terräng, du hittar den hos www.cykloteket.se.