Veteranklungan Tips på cyklar

Cykla Vätternrundan

Att cykla långlopp eller att cykla en långdistans kan vara något roligt att göra och bli ett minne för livet. Ett cykellopp som körts årligen varje midsommar sedan år 1966 är Vätternrundan, som i korthet går ut på att cykla så snabbt som möjligt runt sjön Vättern (Sveriges näst största sjö). Rundan är cirka 300 kilometer lång och har både start och mål i Motala. Loppet körs under en kväll och natt, vilket gör att cyklisterna har tio och en halv timme på sig att fullfölja loppet. Precis som i vanliga spring- och skidlopp startar man i olika klungor och att det dessutom finns både en cykelelit och vanliga motionärer med bland de tävlande. Det finns några personer som cyklat rundan varje år sedan starten.

Föregångaren till Vätternrudan hette Vättern runt och arrangerades även det på sommartid. Skillnaden var att tävlingen aldrig arrangerades årligen utan det kunde gå både ett eller flera år mellan loppen samt att det aldrig fanns ett fast datum varje gång. Cykelloppet skedde mellan åren 1903-1969, varvid det lades ned helt. Det var också då som Vätternrundan blev mer aktuell som cykellopp.

 

Leave a Reply